I I A 2012 GROUP A ALLAHABAD
CENTER- DHYEYA IAS ALLAHABAD
S.N. Enrollment No. NAME Marks
1 113 VINAYAK KUMAR PATHAK 60
2 4501 SAMEER ANANT 47
3 5003 VIKAS YADAV 23
4 5004 POOJA SAROJ 57
5 5005 PRIYANSHU KUSHWAHA 48
6 5006 PRINCE SRIVASTAVA 59
7 5007 DINESH KUMAR YADAV 40
8 5010 DIVYANSHU SAHAY 55
9 5011 PRADEEP NISHAD 33
10 5012 RITESH TIWARI 59
11 5013 SHIV PRATAP SINGH 44
12 5015 HIMANSHU KESHRI 43
13 5016 AJAY SINGH 41
14 5017 AKANSH PANDEY 29
15 5018 SATYAM SINGH 52
16 5019 VINOD YADAV 43
17 5020 SANKALP SHUKLA 42
18 5021 WISHWAUS SINGH 53
19 5022 MAYANK KUMAR SINGH 45
20 5023 MANISH KUMAR 39
21 5024 ADITYA GUARAV 38
22 5026 VIVEK TRIPATHI 42
23 5029 NIKHIL YADAV 54
24 5030 CHANDAN 41
25 5032 AMIT KUMAR KESARWANI 58
26 5033 ABHINAV GUPTA 41
27 6010 DEEPCHANDRA GAUTAM 44