I I A 2012 GROUP A PRATAPGARH
K P H INTER COLLEGE
S.No Enroll no. Name MARKS 
1 11299 VIVEK YADAV  30
2 11300 DEEPAK PANDEY 42
3 11301 BRAHMA NAND PANDEY  29
4 11302 PRANAM KUMAR VERMA 35
5 11303 LAVKUSH RAJ GAUR 17
6 11305 JAMUNA PR. PRAJAPATI 44
7 11307 AMARJEET PATEL 30
8 11313 RAMESH VISHWAKARMA 45
9 11314 SHIVENDRA PANDEY 34
10 11315 VAIBHAV TIWARI 29
11 11316 ANKIT KUMAR 24
12 11317 SHIVAM SHUKLA 34
13 11329 PANKAJ PAL 19
14 11330 SHUDHANSHU PANDEY 33
15 11331 AMIT PRATAP SINGH 44
16 11333 ABHISHEK CHAUDHARY 48
17 11334 SAURABH GUPTA 42
18 11335 AKASH GUPTA 52
19 11337 DEEPAK SHARMA 49
20 11501 RAVISHANKAR RAJAK 45
21 11502 VIKASH SAROJ 52
22 11503 DIVYA TRIPATHI 33
23 11504 SANDEEP PANDEY 48
24 11505 SHIVAM DUBEY 41
25 11506 SONI SINGH 37
26 11507 SHUBHENDRA SINGH 34
27 11526 VAISHALI SINGH 34
28 11527 VISHAL MISHRA 42
29 11528 UMESH CHANDRA SRIVASTAVA 43
30 11529 RAJAN GUPTA 25
31 11531 VIKASH SINGH 27
32 11532 ASHISH KUMAR GAUTAM 46
33 11533 ASHUTOSH SINGH 36
34 11601 Md. ASHFAQUE KHAN 41
35 11602 ANAND VERMA 30
36 11603 SHALINI RAWAT 40
37 11604 PRITMA PANDEY 44
38 11605 RUCHI TIWARI 29
39 11606 ASHISH PAL 53
40 11607 FAIZEN AKHTAR 47
41 11608 ABHISHEK PANDEY 51
42 11609 VIRENDRA MAURYA 36
43 11610 PRATAK SINGH 51
44 11611 BIIJESH PANDEY 42
45 11612 AKASH PANDEY 48
46 11613 VIPIN KUMAR YADAV 84
47 11636 ASHISH YADAV 46
48 11638 RITESH SHUKLA 42
49 11640 SNEH LATA 36
50 11641 PRIYA PANDEY 26
51 11642 RACHI KESARWANI 45
52 11643 VISHAL KESARWANI 47
53 11644 SUPRIYA PANDEY 43
54 11645 ANU PANJWANI 41
55 11646 SHUBHAM TRIPATHI 43
56 11647 PRATEEK KUMAR SAROJ 38
57 11649 ABHISHEK SHUKLA 55
58 11650 GAURAV JAISWAL 61
59 11701 ADITYA JAISWAL 39
60 11826 NEELESH KUMAR SHUKLA 40
61 11827 RAJNISH PATEL 43
62 11828 SANDEEP KUMAR 54
63 11830 SURYAKANT MISHRA 49
64 11831 SAIF ALI 52
65 11850 UMA KANT MISHRA 48
66 11852 SHRABHA MISHRA 37
67 11855 SHASHI BHUSHAN YADAV 42
68 11856 VIVEK MAURYA 48
69 11857 VANCHHIT  55
70 11859 GANGESWAR MISHRA 46
71 11860 AMIT SINGH 43
72 11862 NISHANT SINGH 35
73 11867 SHIVNARYAN VERMA 31
74 11868 SHIVAM DUBEY 40
75 11869 ANKIT MISHRA 53
76 11895 ANKIT KUMAR VERMA 44
77 11898 SHAGUN SHRMA 38
78 12046 SOMESH SINGH 56
79 12061 PRITIMA VISHWAKARMA 42
80 12301 VIPIN KUMAR YADAV 39
81 12302 DEEPAK KUMAR PRAJAPATI 45
82 12351 SAURABH SINGH 43
83 12378 SWARNIMA SINGH 41