I I A 2012  (GHAZIPUR) GROUP B
ENROLL NO NAME MARK
7191 GAUTAM KUMAR 41
7201 ANURADHA 55
7202 SISTER SWHETA CHAND 38
7205 MAMTA CHAUHAN 54
7207 POOJA KUMARI 49
7261 MH AMIN 43
7262 MEENA KUSHWAHA 47
7264 HARIKESH CHAUHAN 35
7265 PRITI YADAV 47
7266 REETA CHAUHAN 41
7269 URMILA DEVEE 44
7273 JAMSHED ALAM 55
7287 NEELU JAISWAL 60
7292 KIRAN MAURYA 53
7293 PRITY GUPA 38
8362 BINA VERMA 49
8364 RADHEY SHAYAM BHARDWAJ 22
8368 TARANNUM 41
8382 JASWANT KUSHWAHA 56